Pomoc

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z odpowiedziami na powtarzające się pytania

Masz pytanie? Poszukaj odpowiedzi poniżej – na liście najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

Jeśli nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie na liście, możesz się z nami skontaktować wypełniając poniższy formularz.
Wypełniając go możesz również zgłosić problem techniczny dotyczący rejestracji lub platformy.

„Młodzi głosują” to projekt edukacyjny, który polega na:

 • przeprowadzeniu symulacji wyborów parlamentarnych 2023 w szkole;
 • przeprowadzeniu dyskusji na tematy ważne dla młodych ludzi.
  (wykonanie min. jednego z dwóch powyższych punktów jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie)
 • zrealizowaniu zajęć lekcyjnych na podstawie przygotowanych przez nas angażujących scenariuszy lekcji dotyczących kompetencji Sejmu i Senatu, demokratycznej procedury wyborczej i innych tematów obywatelskich;
 • webinariach przygotowujących dla nauczycieli i nauczycielek.

Celem „Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:

 • umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze;
 • dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów;
 • zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej, skierowane do dorosłych wyborców.
 • stworzenie platformy do pełnej szacunku dyskusji o tematach ważnych dla młodych ludzi.

W „Młodzi głosują” może wziąć udział zarówno szkoła ponadpodstawowa, jak i podstawowa (w przypadku szkół podstawowych rekomendujemy włączenie w wybory klas 6-8). Zgłoszenia dokonuje nauczyciel/ka za zgodą dyrektora/ki szkoły.

By wziąć udział w „Młodzi głosują” należy uzyskać zgodę dyrektora szkoły, wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod tym linkiem: [ZAPISY] i utworzyć zespół liczący od 3 do 12 uczniów i uczennic, który zrealizuje zadania projektu. Zapisu szkoły dokonuje nauczyciel lub nauczycielka. 

Do „Młodzi głosują” można zgłosić się do 30 września 2023.

Zachęcamy jednak do jak najwcześniejszej rejestracji – szkoły zgłoszone do 15 września otrzymają darmową przesyłkę z zestawem przygotowanych przez nas materiałów pomocniczych.

Projekt „Młodzi głosują” nie jest agitacją wyborczą, ponieważ nie zachęca do głosowania na określoną partię czy kandydata/kę.

Zgodnie  z Kodeksem wyborczym  “za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej polegającej na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego oraz zasadach organizacji wyborów”. Projekt “Młodzi głosują” i przeprowadzane w jego ramach symulacje wyborów bezpośrednio wpisują się w ujęte w przepisie “zajęcia z zakresu edukacji obywatelskiej”, a celem projektu jest właśnie szerzenie wiedzy o demokratycznych mechanizmach państwa prawnego.

Warto podkreślić, że zawarte w art. 108 doprecyzowanie definicji agitacji zostało wprowadzone do Kodeksu Wyborczego z 2011 roku na wniosek Centrum Edukacji Obywatelskiej i innych organizacji pozarządowych. W pierwotnym projekcie przepisów kodeksowych brakowało takiego rozwiązania, jednak ustawodawca przychylił się do naszej prośby (popartej petycją podpisaną przez 10 tysięcy osób) i rozumiejąc jakie pozytywne wartości niesie ze sobą prowadzenie takich akcji w szkołach, dodał wyjątek do ustawy.
 

O neutralnym charakterze projektu “Młodzi głosują” świadczy między innymi to, że: 

 • żadna z partii czy komitetów wyborczych nie jest wyróżniona lub w szczególny sposób promowana, uczniowie mają możliwość głosować na wszystkie komitety;
 • nie przewidujemy wcielania się uczniów w partie polityczne, promowania programów czy postulatów partii lub zachęcania do głosowania na konkretną partię;
 • nie przewidujemy udziału lub zapraszania polityków czy przedstawicieli partii do szkół, ani pokazywania lub promowania materiałów wyborczych partii w szkołach;
 • na żadnym etapie nie pojawia się kluczowy aspekt agitacji, czyli zachęcanie do głosowania na konkretną partię lub kandydata, promowane jest jedynie samo głosowanie;
 • by uniknąć instrumentalnego wykorzystania wyników głosowania młodych ludzi, zachęcamy także do niepublikowania wyników szkolnych wyborów przed ogólnopolskimi wyborami.

Projekt „Młodzi głosują” to projekt wzmacniający świadomy udział w życiu publicznym i edukujący na temat procedur demokratycznych. W naszych materiałach znajdziecie najlepsze praktyki organizacji wyborów w szkole z zachowaniem najwyższego poziomu neutralności politycznej. Przed organizację wyborów przeczytajcie dokładnie "Przewodnik projektowy", który znajdziecie w zakładce "Materiały". 

Kuratoria oświatowe z całej Polski w swoich komunikatach zapraszają do uczestnictwa. 

„Młodzi głosują” nie ma określonej dopuszczalnej liczby osób uczestniczących w działaniach projektu. Do wzięcia czynnego udziału w szkolnych wyborach i debacie o ważnych sprawach zaproście całą społeczność uczniowską w szkołach ponadpodstawowych oraz klasy 6 i wyższe w szkołach podstawowych.

Sam zespół może liczyć od 3 do 12 uczennic/uczniów i musi posiadać swojego opiekuna lub opiekunkę – nauczyciela lub nauczycielkę.

Zespół może liczyć od 3 do 12 uczennic/uczniów i musi posiadać swojego opiekuna lub opiekunkę – nauczyciela lub nauczycielkę.

Pamiętaj aby dodać imiona uczniów i uczennic z zespołu na platformę. Aby to zrobić, wejdź w zakładkę "Profil" i kliknij przycisk "Profil" poniżej napisu "Konto Zespołu" - po prawej stronie witryny znajdziesz listę członków zespołu, kilknij "zmień" i wpisz imiona. 

Nie. W symulacji wyborczej „Młodzi głosują” mogą wziąć udział także osoby niepełnoletnie. Rekomendujemy by do głosowania dopuszczać uczniów i uczennice od 6 klasy szkół podstawowych.

Nie ma minimalnego wieku, który trzeba ukończyć, by wziąć udział w działaniach związanych z projektem, niemniej w przypadku szkół podstawowych rekomendujemy włączenie w działania klas 6-8.

Uczniowie i uczennice tworzące zespół powinni mieć nie mniej niż 13 i nie więcej niż 19 lat.

Szkoła w ramach projektu „Młodzi głosują” zobowiązuje się do przeprowadzenia przynajmniej 3 lekcji na podstawie naszych scenariuszy oraz zrealizowania przynajmniej jednego z zadań głównych: przeprowadzenia szkolnej symulacji wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej lub organizacji szkolnej debaty o tematach ważnych dla młodych. Oznacza to, że możliwe jest zaliczenie projektu bez przeprowadzania wyborów w szkole, zachęcamy jednak do realizacji obu zadań głównych.

Do platformy zalogujesz się korzystając z tego samego maila i hasła, którego używasz do logowania się na stronie Zapisów, na której rejestrowałeś/aś się do projektu.

Jeśli masz problemy z zalogowaniem sprawdź czy na twojej skrzynce mailowej (także w spamie) możesz znaleść mail o tytule "link weryfikacyjny". W treści maila znajduje się link weryfikacyjny, który należy kliknąć.

Jeśli nie znajdziesz maila z linkiem, to wyślij do nas zgłoszenie za pomocą formularza znajdującego się nad pytaniami FAQ lub napisz na adres mlodziglosuja@ceo.org.pl - pomożemy Ci pomyślnie zakończyć proces aktywacji konta.

Po zalogowaniu, pamiętaj aby dodać imiona uczniów i uczennic z zespołu na platformę. Aby to zrobić, wejdź w zakładkę "Profil" i kliknij przycisk "Profil" poniżej napisu "Konto Zespołu" - po prawej stronie witryny znajdziesz listę członków zespołu, kilknij "zmień" i wpisz imiona.
Prosimy również o dodanie krótkiego opisu i wrzucenie zdjęcia bądź grafiki reprezentującej Twój zespół. 

Opisy zadań

Po zalogowaniu na konto zespołu na platformie wejdź w "Profil" i zakładkę "Relacje". Po wybraniu zadania otworzy się formularz uzupełnienia relacji – tam znajdziesz opis zadania, instrukcję i materiały. W formularzu zamieściliśmy również pytania pomocnicze, dzięki którym będzie Ci łatwiej opisać działania Twojego zespołu.

Materiały

Wszystkie materiały, m.in. "Przewodnik projektowy" "Poradnik debatowania", scenariusze lekcji, plakaty, edukacyjne ikonografiki znajdziecie w zakładce "Materiały"

 

Terminy zadań

Szkolne wybory powinny zostać przeprowadzone 10 października 2023. 
W szczególnych przypadkach możecie zorganizować wybory szkolne w terminie innym niż 10 października 2023, ale nie później niż 12 października. 

W wypadku wyboru organizacji debaty jako zadania głównego, powinniście ją przeprowadzić nie póżniej niż do 13 października 2023. 

Więcej informacji o ważnych terminach w "Młodzi głosują" znajdziecie w zakładce "Harmonogram" pod przyciskiem "O programie".

Wprowadzenie wyników na platformę

Żeby wprowadzić wyniki wyborów w przeprowadzonych przez Was wyborach szkolnych , wejdźcie w "Profil" i kliknijcie "Szkolne wybory parlamentarne - WYNIKI", następnie uzupełnijcie formularz. 
Wyniki wyborów musicie uzupełnić do 12 października 2023 r., do godziny 23:59. 
Nie czekajcie z wpisywaniem wyników na platformę na ostatnią chwilę ze względu na możliwość pojawienia się usterki technicznej.

Relację z zadania głównego (organizacji wyborów szkolnych lub debaty) możecie dodać w formie pisemnej, jako fotoreportaż albo w formie videoeseju. Relację należy dodać do 17 listopada 2023, zachęcamy jednak by relację dodać wcześniej, gdy wspomnienia o działaniach projektowych są jeszcze świeże.

Aby dodać relację zalogujcie się na konto na platformie. Po zalogowaniu wejdź w "Profil" i zakładkę "Relacje". Po wybraniu zadania otworzy się formularz uzupełnienia relacji. Znajdziesz tam też opis zadania, instrukcję i materiały. W formularzu zamieściliśmy również pytania pomocnicze, dzięki którym będzie Ci łatwiej opisać działania Twojego zespołu.

Formularz zgłoszenia technicznego

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane