Harmonogram

MŁODZI GŁOSUJĄ - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
styczeń – czerwiec 2024

10 stycznia 2024

start rekrutacji

w zakładce “O programie” znajdziesz link prowadzący do formularza rejestracyjnego

20 kwietnia 2024

do tego dnia należy się zarejestrować, jeśli chcecie otrzymać pocztą zestaw edukacyjnych materiałów pomocniczych

10 maja 2024

ostateczny termin rejestracji szkoły do projektu

12 marca 2024
18 marca 2024

webinarium dla zespołów organizujących debatę 

 

12-18 kwietnia 2024

organizacja debaty przez zespoły uczniowskie i udostępnienie relacji z debaty na platformie Młodzi głosują

28 maja 2024

termin przeprowadzenia szkolnej symulacji wyborów

31 maja 2024 termin wgrania wyników wyborów na platformę

15 czerwca 2024

termin, do którego nauczyciele i nauczycielki powinni zrealizować 3 godziny lekcyjne na podstawie przygotowanych przez nas scenariuszy

15 czerwca 2024

termin na udostępnienie relacji z wyborów na platformie i termin na przesłanie przez koordynatora lub koordynatorkę sprawozdania z przeprowadzonych lekcji i wypełnienie ankiety ewaluacyjnej

czerwiec 2024

termin wysłania dyplomów do wszystkich zespołów, które ukończyły projekt