KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. BRATA ALBERTA

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

58%
Frekwencja

57

Osób uprawnionych

33

Głosów oddanych

33

Głosów ważnych

0

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

30.3 %

3 %

9.1 %

3 %

9.1 %

18.2 %

24.2 %

3 %

0 %

0 %

11
9
7
4
2
0