SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. ANDRZEJA BIERNACKIEGO W WIELGUSIE

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

56%
Frekwencja

84

Osób uprawnionych

47

Głosów oddanych

45

Głosów ważnych

2

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

15.6 %

37.8 %

0 %

0 %

15.6 %

2.2 %

24.4 %

4.4 %

0 %

19
15
11
7
4
0