SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PPOR. EMILII GIERCZAK W ŁĄCKU

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

62%
Frekwencja

130

Osób uprawnionych

80

Głosów oddanych

76

Głosów ważnych

4

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

11.8 %

13.2 %

0 %

2.6 %

14.5 %

13.2 %

32.9 %

9.2 %

0 %

2.6 %

0 %

28
22
17
11
6
0