SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PRZYSIETNICY

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

89%
Frekwencja

62

Osób uprawnionych

55

Głosów oddanych

50

Głosów ważnych

5

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

6 %

14 %

0 %

4 %

8 %

4 %

60 %

2 %

2 %

33
26
20
13
7
0