SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OBROŃCÓW ZIEM POLSKICH W WOCŁAWACH

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

68%
Frekwencja

93

Osób uprawnionych

63

Głosów oddanych

56

Głosów ważnych

7

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

16.1 %

17.9 %

10.7 %

3.6 %

41.1 %

1.8 %

8.9 %

25
20
15
10
5
0