SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 5 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

56%
Frekwencja

124

Osób uprawnionych

70

Głosów oddanych

62

Głosów ważnych

8

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

27.4 %

16.1 %

3.2 %

0 %

30.6 %

12.9 %

3.2 %

1.6 %

4.8 %

0 %

0 %

21
17
13
8
4
0