SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 99 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

80%
Frekwencja

85

Osób uprawnionych

68

Głosów oddanych

66

Głosów ważnych

2

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

15.2 %

15.2 %

1.5 %

4.5 %

30.3 %

18.2 %

9.1 %

0 %

1.5 %

4.5 %

0 %

22
18
13
9
4
0