CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 "MECHANIK" W RACIBORZU

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

24%
Frekwencja

969

Osób uprawnionych

234

Głosów oddanych

227

Głosów ważnych

7

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

6.2 %

41.4 %

4 %

5.7 %

10.6 %

5.3 %

21.1 %

1.3 %

0.9 %

3.5 %

103
83
62
41
21
0