PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VIII IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W OPOLU

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

45%
Frekwencja

551

Osób uprawnionych

247

Głosów oddanych

232

Głosów ważnych

15

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

15.5 %

20.7 %

5.6 %

4.3 %

41.8 %

7.3 %

4.7 %

107
85
64
43
21
0