SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO W PIĘCZKOWIE

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

65%
Frekwencja

46

Osób uprawnionych

30

Głosów oddanych

30

Głosów ważnych

0

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

3.3 %

56.7 %

0 %

0 %

20 %

6.7 %

13.3 %

0 %

0 %

19
15
11
7
4
0