CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W GDAŃSKU

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

46%
Frekwencja

569

Osób uprawnionych

262

Głosów oddanych

241

Głosów ważnych

21

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

24.5 %

12.4 %

7.5 %

3.7 %

32 %

12.4 %

7.5 %

85
68
51
34
17
0