PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z KLASAMI SPORTOWYMI IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W PUŁTUSKU

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

84%
Frekwencja

359

Osób uprawnionych

302

Głosów oddanych

227

Głosów ważnych

75

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

14.5 %

28.6 %

3.1 %

0.4 %

16.7 %

8.8 %

14.5 %

6.2 %

1.8 %

1.3 %

4 %

72
57
43
29
14
0