KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. FILIPA NERI W RADOMIU

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

74%
Frekwencja

87

Osób uprawnionych

64

Głosów oddanych

64

Głosów ważnych

0

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

14.1 %

23.4 %

3.1 %

0 %

9.4 %

21.9 %

25 %

1.6 %

1.6 %

0 %

0 %

18
14
11
7
4
0