PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W PRZEDBORZU

Klub Europejski w Publicznej szkole Podstawowej im. K. Wielkiego
w Przedborzu
Klub Europejski w naszej szkole funkcjonuje od 2009 r. Od początku opiekunem klubu jest p. Sylwia Prymus. W ramach jego działalności staramy się prowadzić działania mające na celu rozwój demokracji, poszanowania praw człowieka, wzbogacanie wiedzy o Europie, ale też o naszym pięknym regionie. Dlatego też organizowaliśmy wiele projektów mdz. in „Rozegraj okolicę”,
„Z muzyką i tańcem po świecie”, „Europejski koncert kolęd”, „Uroczyste wejście Polski do UE”., i ostatni „Dwadzieścia lat Polski w UE”.
Co roku bierzemy też udział w zlotach Klubów Europejskich organizowanych przez w Ośrodku Doradztwa Nauczycieli, a obecnie Centrum Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Tryb.
Przetańczyliśmy i prześpiewaliśmy Europę – dosłownie.
W ramach działalności mającej na celu rozwój demokracji od 2011 r. bierzemy udział w symulacjach wyborów parlamentarnych, prezydenckich organizowanych przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Aby poznać tajniki przeprowadzania wyborów zorganizowaliśmy spotkanie
z komisarzem wyborczym. Wisienką na torcie było spotkanie z p. Jerzym Buzkiem, który opowiadał nam o Parlamencie Europejskim.

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

66%
Frekwencja

149

Osób uprawnionych

98

Głosów oddanych

95

Głosów ważnych

3

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

16.8 %

17.9 %

6.3 %

8.4 %

5.3 %

28.4 %

14.7 %

2.1 %

30
24
18
12
6
0