Scenariusz lekcji: Jak wpływać na Parlament Europejski?

Dodano: 26.04.2024

Kategoria: scenariusze zajęć

Po zajęciach uczniowie i uczennice:
 👉 potrafią wskazać przykłady działań Parlamentu Europejskiej, na których kształt mieli lub próbowali mieć wpływ obywatele i obywatelki Unii Europejskiej;
 👉 potrafią opisać min. dwa narzędzia bezpośredniego wpływu obywateli i obywatelek na pracę eurodeputowanych (np. petycja, europejska inicjatywa obywatelska, konsultacje);
 👉 wiedzą, w jakiej sprawie można złożyć petycję do PE oraz jak ją sformułować.

Pliki do pobrania