NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY SPORTOWEJ PIŁKI NOŻNEJ IM. GENERAŁA BERNARDA MONDA

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

78%
Frekwencja

85

Osób uprawnionych

66

Głosów oddanych

56

Głosów ważnych

10

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

10.7 %

26.8 %

7.1 %

0 %

17.9 %

5.4 %

23.2 %

8.9 %

0 %

17
13
10
7
3
0