OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Relacje z działań

Wyniki wyborów parlamentarnych

22%
Frekwencja

94

Osób uprawnionych

21

Głosów oddanych

21

Głosów ważnych

0

Głosów nieważnych

Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze

23.8 %

38.1 %

0 %

0 %

28.6 %

9.5 %

0 %

0 %

9
7
5
4
2
0